ترجمه صفحاتی از کتاب The mindful path to self-compassion

مدت‌ها پیش

بودجه

300,000 تومان

تاریخ انقضا

3 مرداد 1400

مدت زمان پروژه

0 روز

پیشنهادها

0 پیشنهاد

نیاز به فاز بندی

ندارد

سطح پروژه

ساده

توضیحات پروژه

من برای یک تحقیق روانشناسی در زمینه شفقت به ترجمه صفحاتی از کتاب The mindful path to self-compassion نیاز دارم. البته باید نمونه کار ترجمه از یک صفحه این کتاب را ببینم. بعد از توافق برای ترجمه کار و همچنین گرفتن یک قیمت منصفانه بخشهایی که لازم دارم را برای مترجم مربوطه می فرستم. فایل پیوست را به‌عنوان نمونه کار قرار دادم.


فایل پیوست


مهارت‌های مورد نیاز پروژه


دسته‌بندی

درباره کارفرما

Ebrahim Taheri
Ebrahim Taheri

Ebrahim Taheri

0 (0)

پیام ها