ضبط ویدیو و گویندگی روی آن

  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: بالاترین کیفیت
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده
  • ایران

جزئیات پروژه

برای ضبط ویدیو و گویندگی روی آن به شخصی با صدای عالی و بدون لهجه نیازمند هستیم

 

تسلط به مهارت‌:

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه:

مهلت تکمیل پروژه:

1400-06-20