نیازمند گوینده (بدون سابقه و با سابقه)

  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: کمترین قیمت
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

نیازمند یک گوینده با مهارت و یا بدون مهارت اما مشتاق یادگیری هستیم

برای پیج اینستاگرام و یوتوب

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: