گویندگی انگلیسی و فارسی

توضیحات

استفاده از میکروفون حرفه ای

ضبط بدون نویز

امکان انجام پروژه به زبان انگلیسی و فارسی

زبان انگلیسی کاملا نیتیو

امکان ضبط در استودیو

سوالات متداول